År 1913 startades enklare träproduktion av Gustav Robert Johansson i Oxsätra. Ett snickeri och byggmästarverksamhet tog fart från år 1920 och framåt under namnet Oksätra snickerifabrik. Huvudsakliga inriktningen var under många år byggnadssnickerier, köksinredningar och hyvelbänkar.


Gustav Johansson var min farfar och han överlät rörelsen på en av sina söner, min farbror, Gunnar Johansson. Nu blev inriktningen mer åt inredningshållet med specialitet på bokhyllor, kontorsmöbler samt husvagnsinredningar. Antalet anställda under den här tiden var 10-12 personer.


Min far, Alvar Johansson, var till viss del delaktig i rörelsen såsom uppfinnare och tillverkare av specialmaskiner som användes i tillverkningen.


I slutet av 1960-talet försvann verksamheten och fastigheten ur familjen till en firma, Br Arneroth från Stockholm, som fortsatte bedriva snickeriverksamhet. Lokalerna och fastigheten hyrdes i slutet av 70-talet ut till bl a förstärkar- och högtalarlådestillverkning.År 1984 köpte jag tillbaka fastigheten och bedrev under en tid byggnadsverksamhet under namnen Arkbygg och Oxsätra snickeri & Hantverk AB. Projektering och byggande av småhus och mindre kontorshus och därtill hörande byggnadsdelar pågick fram till 1996 då lågkonjunkturen gjorde att verksamheten gick i konkurs. Snickeriverksamhet har sedan dess bedrivits i lokalerna i begränsad omfattning. Som mest hade OSH AB fem anställda.


Hösten 2014 beslutade jag mig för att återuppta företagande med startandet av gjproduktion Arkitektur & Ekodesign AB. Under det namnet kommer nu verksamheten att bestå av tre delar: 'Arkitekt och byggrådgivning', 'kontrollansvar och kvalitet' samt 'konstruktion och tillverkning'. Den sistnämnda delen är tänkt att bedrivas som en enskild del och endast hålla på med produkt- samt metodutveckling.


Som huvudsaklig ägare och VD har jag följande erfarenhetsmässiga bakgrund:

  • 1978 -1984 Arkitektutbildning, KTH
  • 1983 -1996 Egen företagare
  • 1997 - 2014 Arbetschef, fastighetschef, byggnadschef, projektledare inom såväl privat, kommunal som statlig verksamhet.

Stor kunskap och kännedom om byggprocessens samtliga delar har inhämtats under flera decennier och är det som jag nu önskar nu föra vidare som en nästintill 100-årig familjetradition.Göran Johansson
ägare och VD